บรรยายพิเศษ “ตามรอยพระราชา เปลี่ยนทรัพย์สินทางปัญญาสู่นวัตกรรม

... watching now