พิธีเปิดนิทรรศการภาพวาดในหลวงรัชกาล ที่ ๙ “บันทึกแผ่นดิน สื่อ ศิลป์ สืบสาน ภูมิพลัง”

... watching now