พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

ภาคเช้า

... watching now


ภาคบ่าย

... watching now