พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

รอบที่ 1

... watching now


รอบที่ 2

... watching now


รอบที่ 3

... watching now