โครงการแนะแนวสำหรับผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย “เปิดประตูสู่ศิริราช”

ช่วงที่ 1

... watching now

ช่วงที่ 2

... watching now