พระเมตตาดั่งสายธาร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รักษ์ประชา รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์แผ่นดิน แผ่นที่ ๑

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


๑.สัญญา ประชาชน ๒.อีสาน แดนกันดาร ๓.สัญญา ผ้าซิ่น ๔.เหนือสุด แดนสยาม ๕.ชาวไทยภูเขา เราคือคนไทย ๖.ด้ามขวานทอง ๗.ฟ้าดิน เดียวกัน ๘.สุดหล้า ฟ้าใกล้ ๙.ชายแดน…บ้านของเรา ๑๐.ป่ารักษ์น้ำ ๑๑.สะพานปลา สู่กี่ทอผ้า ๑๒.เช้าวันหนึ่งที่หนองเข้ ๑๓.บุรีรัมย์ ตำน้ำกิน ๑๔.จดหมายน้อย ๑๕.ปักผ้า…เปลี่ยนชีวิต ๑๖.สานสัมพันธ์ แดนมังกร ๑๗.จากท้องนา สู่ราชวัง ๑๘.บ้านพระเจ้าอยู่หัว พระราชินี ๑๙.ไกลกังวล ประพาสต้น ๒๐.บ้านเล็กในป่าใหญ่