สัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา บรรยายธรรม : ความดับทุกข์ คือความสงบในใจ

... watching now