พิธีไหว้ครูดนตรี ประจำปีการศึกษา 2560

ช่วงที่ 1

... watching now

ช่วงที่ 2

... watching now