รายการออกอากาศ ประจำวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560

... watching now

 

เวลา รายการ
09.00-10.30 น. สารคดีพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 11.00-12.00 น. โครงการ Pearls in Medical Education
เรื่อง Effective Presentation การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ทำอย่างไรให้น่าสนใจ และประทับใจผู้ฟัง
12.00-13.00 น.

 

 

สาระน่ารู้กับกองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

  • ชุดตรวจสารต้องห้ามในเครื่องสำอาง
  • น้ำดื่มบรรจุขวด
  • กระรับประทานผักและผลไม้สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
  • USAID
  • Ransomware
  • คืนความเป็นมนุษย์ด้วยเทคโนโลยีทางสมอง
13.00-14.00 น ภาพยนตร์การ์ตูน เมืองนิรมิต แห่งจินตนคร

–          ตอนที่ 12 วันขึ้นปีใหม่ในจิตตนคร

–          ตอนที่ 13 ศีล และหิริโอตัปปะกลับเข้ารับหน้าที่

–          ตอนที่ 14 พระมหาสัตว์ผจญมาร

 14.00-15.00 เสวนาเรื่อง การต่ายดี Good Death : มิติทางสังคมและวัฒนธรรมกับการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายของชีวิต (ช่วงที่ 5)
 15.00-16.00 บรรยายธรรม : ทำดีอย่ารีรอ
 16.00-17.00 ภาพยนต์การ์ตูน “พระมหาชนก”