รายการออกอากาศ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560

... watching now

 

เวลา รายการ
09.00-10.00 น. สารคดีพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
10.00-12.00 น. จิตตปัญญาศึกษา จากต้นกล้าสู่วันเวลาที่ผลิบาน (สนทนาเพื่อการตื่นรู้)
12.00-13.00 น. สาระน่ารู้กับกองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

  • ชุดตรวจสารต้องห้ามในเครื่องสำอาง
  • น้ำดื่มบรรจุขวด
  • กระรับประทานผักและผลไม้สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
  • USAID
  • Ransomware
  • คืนความเป็นมนุษย์ด้วยเทคโนโลยีทางสมอง
13.00-14.00 น ภาพยนตร์การ์ตูน เมืองนิรมิต แห่งจินตนคร

  • ตอนที่ 24 กองทัพสังโยชน์
  • ตอนที่ 25 กองทัพมรรคใหญ่เตรียมแสดงกำลัง
  • ตอนที่ 26 กองทัพมรรคเตรียมแสดงกำลัง
14.00-15.00 เสวนาวาไรตี้ กับ ฝันไกล…ไปจนถึง (อวกาศ) โดย คุณพิรดา เตชะวิจิตร์
15.00-16.00 สนทนาธรรม
16.00-17.00 โครงการภาพยนตร์ เฉลิมพระเกียรติ เทิดเกล้า  TerdGlao Swim Across the Sea