รายการออกอากาศ ประจำวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560

... watching now

เวลา รายการ
09.00-10.30 น. สารคดีพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 11.00-12.00 น. โครงการ Pearls in Medical Education เรื่อง “สื่อสารอย่างไรให้ใจสู่ใจ…..”
12.00-13.00 น.

 

 

สาระน่ารู้กับกองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

  • ชุดตรวจสารต้องห้ามในเครื่องสำอาง
  • น้ำดื่มบรรจุขวด
  • กระรับประทานผักและผลไม้สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
  • USAID
  • Ransomware
  • คืนความเป็นมนุษย์ด้วยเทคโนโลยีทางสมอง
13.00-14.00 น ภาพยนตร์การ์ตูน เมืองนิรมิต แห่งจินตนคร

–          ตอนที่ 3 ศีล ผู้รักษาใจให้เป็นปกติ

–          ตอนที่ 4 วินัย ผู้รักษาบ้านเมืองให้สงบสุข

–          ตอนที่ 5 กลอุบายของโลโภ

 14.00-15.00 เสวนาเรื่อง การต่ายดี Good Death : มิติทางสังคมและวัฒนธรรมกับการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายของชีวิต (ช่วงที่ 2)
 15.00-16.00 บรรยายธรรม : ความดับทุกข์ คือความสงบในใจ
 16.00-17.00 ภาพยนต์การ์ตูน “พระมหาชนก”