รายการออกอากาศ ประจำวันจันทร์ ที่ สิงหาคม 2560

... watching now

เวลา รายการ
09.00-10.00 น. สารคดีพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 10.00-12.00 น. ปาฐกถารางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2559
12.00-13.00 น. สาระน่ารู้กับกองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

  • ชุดตรวจสารต้องห้ามในเครื่องสำอาง
  • น้ำดื่มบรรจุขวด
  • กระรับประทานผักและผลไม้สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
  • USAID
  • Ransomware
  • คืนความเป็นมนุษย์ด้วยเทคโนโลยีทางสมอง
13.00-14.00 น ภาพยนตร์การ์ตูน เมืองนิรมิต แห่งจินตนคร

–          บทนำ จิตนคร นครหลวงของโลก

–          ตอนที่ 1 คู่บารมี กับ สมุทัยผู้ฉ้อฉล

–          ตอนที่ 2 ทุจริตสาม

 14.00-15.00 เสวนาเรื่อง การต่ายดี Good Death : มิติทางสังคมและวัฒนธรรมกับการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายของชีวิต (ช่วงที่ 1)
 15.00-16.00 บรรยายธรรม : หนทางแห่งความดับทุกข์
 16.00-17.00 ภาพยนต์การ์ตูน “พระมหาชนก”