ปาฐกถาเรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยไทยต่อ Thailand 4.0”
โดย นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ช่วงที่ 1

... watching now

ช่วงที่ 2

... watching now