ธ สถิตในดวงใจ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
“เดินตามรอยพ่อ สุขพอที่พ่อสอน”

... watching now