สัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา เรื่อง สติเป็นตัวตัดการปรุงแต่ง

... watching now