วันครบรอบวันเปิดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกในโอกาสครบรอบ 6 ปี ก้าวสู่ปีที่ 7

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network