พ่อ คือ ผู้สร้างปัญญาของแผ่นดิน

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

1 Comment

  1. กิจกรรม พ่อ คือ ผู้สร้างปัญญาของแผ่นดิน เลื่อนมาเป็นวันที่ 3 ธ.ค. ทีมงานมาบันทึกเทป ไว้แล้วครับ ส่วนจะขึ้น Video on Demand วันไหนจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับ

Comments are closed.