เสวนาวิชาการ เรื่อง “วิกฤติประเทศไทย จุดเปลี่ยนเพื่อการปฏิรูป”

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

8 Comment

  1. พี่ครับเปิด web cam ทิ้งไวครับเห็นหมดเลย

  2. จะดูตอนนี้ ทำอย่างไรคะ

  3. จะดูตอนนี้ ทำอย่างไรคะ

  4. พี่ครับเปิด web cam ทิ้งไวครับเห็นหมดเลย

  5. จะดูตอนนี้ ทำอย่างไรคะ

  6. จะดูตอนนี้ ทำอย่างไรคะ

  7. พี่ครับเปิด web cam ทิ้งไวครับเห็นหมดเลย

  8. พี่ครับเปิด web cam ทิ้งไวครับเห็นหมดเลย

Comments are closed.