เบื้องหลังชีวิตแพทย์ : เส้นทางที่คุณอาจไม่เคยรู้…
การเสวนาไขข้อข้องใจ ค่ายเส้นทางสู่หมอศิริราช ครั้งที่ 19

... watching now