รายการออกอากาศ ประจำวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559

banner_bw4

... watching now

เวลา

รายการ

09.00-12.00 น. ถ่ายทอดสด วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”
12.00-13.00 น.

 

 

 

สาระน่ารู้กับกองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

  • present ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
  • ชุดตรวจสารต้องห้ามในเครื่องสำอาง
  • น้ำดื่มบรรจุขวด
  • กระรับประทานผักและผลไม้สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
  • Ransomware
13.00-14.00 น ภาพยนต์การ์ตูน พระมหาชนก
 14.00-15.00

 

“คุณหมอหมื่นศพ” พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
 15.00-16.00  การบรรยายธรรม เรื่อง “ความหลงคิดเป็นอวิชา”
 16.00-17.00 ละครเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง เทิดพระเกียรติ