รายการออกอากาศ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

... watching now

 

 

เวลา รายการ
09.00-10.30 น. สารคดีพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 11.00-12.00 น. ปาฐกถารางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2559
12.00-13.00 น.

 

 

สาระน่ารู้กับกองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

  • ชุดตรวจสารต้องห้ามในเครื่องสำอาง
  • น้ำดื่มบรรจุขวด
  • กระรับประทานผักและผลไม้สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
  • USAID
  • Ransomware
  • คืนความเป็นมนุษย์ด้วยเทคโนโลยีทางสมอง
13.00-14.00 น ภาพยนต์การ์ตูน พระมหาชนก
 14.00-15.00 เสวนาวาไรตี้ กับ “คุณหมอหมื่นศพ” พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
 15.00-16.00 บรรยายธรรมเรื่อง เรื่อง สติเป็นตัวตัดการปรุงแต่ง
 16.00-17.00 หนังสั้น เทิดพระเกียรติ เรื่อง TerdGlao nai amphoe kluay namwa