รายการออกอากาศประจำวัน

... watching now

เวลา

รายการ

09.00-09.30 น. สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
09.30-11.00 น. ภาพยนต์การ์ตูน พระมหาชนก
11.00-12.00 น. เสวนาสุขภาพ เรื่อง “ภาวะสมองเสื่อม” ตอนที่ 1
12.00-13.00 น. นวตกรรมและความก้าวหน้า มหาวิทยาลัยมหิดล
13.00-15.00 น กิจกรรม“วันไตโลกและสัปดาห์วันต้อหินโลก”
15.00-16.00 น. บรรยายธรรมะ เรื่อง “จะอยู่อย่างไรให้ เป็นสุขในสังคมปัจจุบัน”
16.00-17.00 น. ละครเฉลิมพระเกียรติฯ ชุด เรารักพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง แผ่นดินมหัศจรรย์