พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

ภาคเช้า

... watching now

ภาคบ่าย

... watching now