“เล่าขานตำนานศาลายา” ครั้งที่ ๑๑ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
ตอน “ต่างชาติ ต่างภาษาร่วมมหานทีเดียว: หลากชาติพันธุ์ในท้องถิ่นศาลายา-นครชัยศรี”

ช่วงที่ 1

... watching now


ช่วงที่ 2

... watching now