เสวนาสบายๆ สไตล์ Science Cafe’
เรื่อง “คลื่นความโน้มถ่วง (Gravitational Waves)”

... watching now