โครงการ Pearls in Medical Education
เทคนิคการสอนบรรยาย
สอนอย่างไรให้นักศึกษาสนใจและได้เรียนรู้

... watching now

หากผู้รับชมมีข้อสงสัย หรือ ต้องแสดงความคิดเห็น สามารถส่งข้อความได้ที่ Facebook
https://goo.gl/Haf7Cz

หลังจบการบรรยาย ขอความร่วมมือผู้รับชม ประเมินความพึงพอใจการถ่ายทอดสดในครั้งนี้
https://goo.gl/N6CrfZ