ขอเชิญร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายสัตย์ปฏิญาณและจุดเทียนชัยถวายพระพร
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

... watching now