กล้องวิดีโอ Sony PXW-X70

ในปัจจุบันความคมชัด ระดับ HD สามารถรับชมได้ทั่วไปจากระบบ Digitail TV HD ซึ่งมีความละเอียดสูง ซึ่ง IPTV ของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทดลองการถ่ายทอดสัญญาณในระบบ HD ไปบ้างแล้ว สำหรับอุปกรณ์ในการผลิตภาพระบบ HD คือกล้องวิดีโอ สำหรับกล้องวิดีโอ Sony PXW-X70 นั้นเป็นกล้องวิดีโอคุณภาพระดับ HD ขนาดกระทัดรัด มีคุณสมบัติที่ครบถ้วน สามารถบันทึกภาพขนาดสูงสุดคือ 1080p (1920 x 1080p: 59.94/50/29.97/25/23.98) เหมาะสำหรับการใช้งาน ระบบ HD อีกทั้งยังมี Outputs ที่เป็น SDI และ HDMI ในการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง และใช้ SD Card ในการบันทึกวิดีโอจากกล้อง ซึ่งสะดวกแก่การใช้งาน ซึ่งนับว่าเป็นกล้องที่คุณสมบัติครบถ้วนในราคาที่ไม่สูงจนเกินไป
Sony PXW-X70
สำหรับคุณสมบัติเพิ่มเติม http://www.sony.co.uk/pro/product/broadcast-products-camcorders-xdcam/pxw-x70/specifications/#specifications

เรียบเรียงโดย
นายขวัญชัย กมลัฒน์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหิดล