การถ่ายทอดสัญญาณ IPTV ระบบ High Definition (HD)

การถ่ายทอดสัญญาณ IPTV ระบบ High Definition (HD)

ในปัจจุบันการรับชมวิดีโอความคมชัดสูง (High Definition) ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปดังจะเห็นตัวอย่างได้จากการรับชมวิดีโอจาก You Tube ซึ่งจะมีให้เลือกรับชมความละเอียดขนาดปกติและแบบ 720P ขนาด 1280×720 Pixels แบบ Wide Screen 16:9 และ 1080P ขนาด1920×1080 Pixels แบบ Wide Screen 16:9

IPTV HD 1
ซึ่งในปัจจุบันระบบ IPTV ของมหาวิทยาลัยมหิดลได้ทำการทดลองถ่ายทอดสัญญาณระบบ HD ผ่านงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 และงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557 โดยได้รับความร่วมมือจาก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการถ่ายทอดสัญญาณ IPTV สามารถปรับการรับชมได้ใน 3 ระดับ 720p 480p และ 240p ความคมชัดที่รองรับสูงสุดคือ 720p ขนาด 1280×720 Pixels แบบ Wide Screen 16:9 ตามสัญญาณความแรงของอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อ ได้แก่ ระบบ Lan และ Wi-Fi โดยสามารถรับชมผ่านทุก Device ทั้ง PC tablet SmartPhones รองรับทุกระบบปฏิบัติการ ทั้ง Windows Android ios สำหรับ Browers ที่แนะนำคือ Chrome และ Firefox

IPTV HD 2

เรียบเรียงโดย
นายขวัญชัย กมลัฒน์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหิดล