พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

ภาคเช้า

... watching now

ภาคบ่าย

... watching now

Mahidol University Graduation Ceremony

... watching now