มหิดลบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ ๒๑
ทิศทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์…เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย คุณปรินดา อัครภาพ