มหิดลบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ ๒๑
ทิศทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์…เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย คุณปรินดา อัครภาพ

[fvplayer rtmp=”rtmp://stream.mahidol.ac.th:1936/vod/_definst_/” rtmp_path=”mp4:/2015/08/20150825_1.mp4″ mobile=’http://stream.mahidol.ac.th:1936/vod/_definst_/mp4:2015/08/20150825_1.mp4/playlist.m3u8′ width=640 height=480]