ศิริราชเชิดชู กตัญญูดำรง สรงน้ำอาจารย์
สงกรานต์ปีใหม่ ตำนานไทย ตำนานธรรม

ช่วงที่ 1
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 2
พิธีสรงน้ำพระภิกษุสงฆ์

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network