NVS-20 H.264 Video Streaming Server

nvs20

สวัสดีครับ…วันนี้ผมขอแนะนำอุปกรณ์สำหรับงาน IPTV ตัวหนึ่ง คือ NVS-20 H.264 Video Streaming Server ซึ่งเจ้า NVS-20 H.264 Video Streaming Server นี้ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ Encoding มีความสามรถในการ streaming แบบ real-time ในคุณภาพระดับ HD (Hight Definition) ที่ Bitrate 6 Mb/s. โดยไม่ต้องใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ การ Config ค่า Parameter ต่างๆ ผ่านหน้า Web Browser ด้วย Port LAN อีกทั้งยังสามารถบันทึกวีดีโอผ่าน USB port ได้ด้วย

จุดเด่นของ NVS-20 H.264 Video Streaming Server คือ

–  การทำงานแบบ Auto Start Streaming เพียงแต่ตั้งค่า Parameter ที่ต้องการไว้ในครั้งแรก

–  ให้คุณภาพสัญญาน ระดับ HD ที่ 1920x1080p ด้วย format H.264

–  รองรับทั้ง RTSP,HLS และ RTMP

–  รองรับ In Put ที่หลากหลาย ทั้ง HD/SD-SDI,HDMI และ CVBS

–  สามารถบันทึกวีดีโอผ่าน USB port ได้

–  รองรับทั้ง Windows และ Apple-based servers

–  ใช้งานได้ทั้งวง LAN และผ่าน Internet

การทำงาน

1.  ทำการเชื่อมต่อ NVS-20 H.264 Video Streaming Server เข้ากับระบบ LAN หรือ เครือข่าย Internet

2.  ทำการ Config ค่า Parameter ผ่าน Web Browser กำหนดค่าต่างๆ ตามต้องการ

l7 wj

3.  เมื่อเชื่อมต่อสัญญานวีดีโอ NVS-20 จะทำการ streaming สัญญานให้อัตโนมัติตามค่า parameter ที่ตั้งไว้

*หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยน In put หรือ IP Address ต้องทำการกำหนดค่า Parameter ใหม่

เพียงเท่านี้คุณก็สามารถทำการ streaming สัญญานวีดีโอ ได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องอาศัยประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ในการเข้ารหัสอีกต่อไป เพียงแค่ต่อสัญญานเข้ากับ NVS-20 ก็สามารถ streaming สัญญานได้ทันที

***บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อแนะนำอุปกรณ์ด้านงาน IPTV เท่านั้น ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการโฆษณาเชิงพาณิชย์***

เรียบเรียงโดย

นายเฉลิมพล ภูวัชร์อิดสิฐ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหิดล