สัปดาห์ปฏิบัติธรรม วันมาฆาบูชา
บรรยายธรรม:พระเจ้าพิมพิสารทรงเป็นต้นตำนานการทำบุญอุทิศให้ญาติ
โดย พระมหาสมปอง มุทิโต

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network