โครงการ Format จิต Delete อารมณ์
เรื่อง “จริตทั้ง ๖”
โดย พระธรรมวิทยากร วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

1 Comment

  1. หลังจบรายการ เสียงและไตเติ้ลไม่เข้ากันเลย

Comments are closed.