สภามหาวิทยาลัยมหิดลพบประชาคมครั้งที่ 4
นโยบายและทิศทางมหาวิทยาลัยมหิดล

ช่วงที่ 1

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 2

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงอธิการบดีบรรยาย ประกอบ Presentation

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงถาม – ตอบ

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

เอกสารประกอบการบรรยาย president_mu_council2015.zip

[rate_this_page]
 

9 Comment

 1. เสียงเบาไปสักหน่อยรึเปล่าครับ ดูผ่าน iMac ปรับเสียงสุดแล้วยังเบามากเลย
  ภาพดีไม่กระตุก

 2. เสียงเบาไปสักหน่อยรึเปล่าครับ ดูผ่าน iMac ปรับเสียงสุดแล้วยังเบามากเลย
  ภาพดีไม่กระตุก

 3. เสียงเบาไปสักหน่อยรึเปล่าครับ ดูผ่าน iMac ปรับเสียงสุดแล้วยังเบามากเลย
  ภาพดีไม่กระตุก

 4. เสียงเบาไปสักหน่อยรึเปล่าครับ ดูผ่าน iMac ปรับเสียงสุดแล้วยังเบามากเลย
  ภาพดีไม่กระตุก

 5. เสียงเบาไปสักหน่อยรึเปล่าครับ ดูผ่าน iMac ปรับเสียงสุดแล้วยังเบามากเลย
  ภาพดีไม่กระตุก

 6. เสียงเบาไปสักหน่อยรึเปล่าครับ ดูผ่าน iMac ปรับเสียงสุดแล้วยังเบามากเลย
  ภาพดีไม่กระตุก

 7. เสียงเบามากเลยคะ

 8. เสียงเบามากเลยคะ

 9. เสียงเบามากเลยคะ

Comments are closed.