มหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol Quality Fair 2014

ช่วงที่ 1 พิธีเปิด Poster Round และการบรรยายพิเศษ คุณภาพคน คุณภาพงาน

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 2 คุยกันสักนิด สะกิดข้อิคด ผ่าน “พระมหาชนก”
“การงานอันใด ยังไม่ถึงที่สุดด้วยความพยายาม การงานอันนั้นก็ไร้ผล”

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 3 ประเภทการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง : Continuous Quality Improvement – CQI

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 4 เสวนา “พัฒนาคุณภาพ ง่ายกว่าที่คิด”

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 5 ประเภทการพัฒนาคุณภาพเริ่มต้น : Initial Quality Development – IQD

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

1 Comment

  1. ไมค์ของอาจารย์กอล์ฟ เสียงแตกมากคะ ฟังไม่รู้เรื่องเลย

Comments are closed.