บทบาทบุคลากรสายสนับสนุนกับการปฏิรูปมหาวิทยาลัยมหิดล

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

 

3 Comment

  1. รบกวนท่านผู้รับชมทุกท่านช่ายตอบแบบสอบถามเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอบคุณครับ

  2. รบกวนท่านผู้รับชมทุกท่านช่ายตอบแบบสอบถามเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอบคุณครับ

  3. รบกวนท่านผู้รับชมทุกท่านช่ายตอบแบบสอบถามเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอบคุณครับ

Comments are closed.