“กลยุทธ์สู่เป้าหมายในเส้นทางการขอตำแหน่งวิชาการ”
(Strategy for Progression in Academic Position)

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

 

10 Comment

  1. เสียงมันก้องๆ ไม่คมค่ะ ฟังไม่ค่อยรู้เรืองค่ะ

  2. เสียงมันก้องๆ ไม่คมค่ะ ฟังไม่ค่อยรู้เรืองค่ะ

  3. เสียงมันก้องๆ ไม่คมค่ะ ฟังไม่ค่อยรู้เรืองค่ะ

  4. เสียงมันก้องๆ ไม่คมค่ะ ฟังไม่ค่อยรู้เรืองค่ะ

  5. ขออภัยด้วยครับ

  6. ขออภัยด้วยครับ

  7. ขออภัยด้วยครับ

  8. โหลดได้ตรงไหนคะ

  9. โหลดได้ตรงไหนคะ

  10. โหลดได้ตรงไหนคะ

Comments are closed.