อยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติธรรมได้ถ้าใจมีสติ

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network