การเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีของ
ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

 

12 Comment

 1. ขอแสดงความยินดีที่อจ รัชตะได้เป็น รมต กระทรวงสาธารณสุข
  เคารพและนับถือ
  ผศ. จุรี เจียรนัยศิลาวงศ์

 2. ขอแสดงความยินดีที่อจ รัชตะได้เป็น รมต กระทรวงสาธารณสุข
  เคารพและนับถือ
  ผศ. จุรี เจียรนัยศิลาวงศ์

 3. ขอแสดงความยินดีที่อจ รัชตะได้เป็น รมต กระทรวงสาธารณสุข
  เคารพและนับถือ
  ผศ. จุรี เจียรนัยศิลาวงศ์

 4. ขอแสดงความยินดีที่อจ รัชตะได้เป็น รมต กระทรวงสาธารณสุข
  เคารพและนับถือ
  ผศ. จุรี เจียรนัยศิลาวงศ์

 5. ขอแสดงความยินดีที่อจ รัชตะได้เป็น รมต กระทรวงสาธารณสุข
  เคารพและนับถือ
  ผศ. จุรี เจียรนัยศิลาวงศ์

 6. ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ สู้ๆนะคะ ^_^

 7. ขอแสดงความยินดีกับท่านอธิการบดี และภูมิใจ ดีใจมากด้วยค่ะ ด้วยความเคารพอย่างสูง

 8. ขอแสดงความยินดีกับท่านอธิการบดี และภูมิใจ ดีใจมากด้วยค่ะ ด้วยความเคารพอย่างสูง

 9. ขอแสดงความยินดีกับท่านอธิการบดี และภูมิใจ ดีใจมากด้วยค่ะ ด้วยความเคารพอย่างสูง

 10. ขอแสดงความยินดีกับท่านอธิการบดีมหิดล นายแพทย์รัชตะ ด้วยความเคารพรักอย่างสูง ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาและเป็นชาวมหิดลคนหนึ่ง ขอเป็นกำลังใจให้กับท่านในการทำภาระกิจเพื่อประชาชนและประเทศชาติ มุ่งผลเพื่อผู้อื่นมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เป็นแบบอย่างที่ดีตาม Core Value ของมหาลัย เป๊ะเลยค่ะ

 11. ขอแสดงความยินดีกับท่านอธิการบดีมหิดล นายแพทย์รัชตะ ด้วยความเคารพรักอย่างสูง ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาและเป็นชาวมหิดลคนหนึ่ง ขอเป็นกำลังใจให้กับท่านในการทำภาระกิจเพื่อประชาชนและประเทศชาติ มุ่งผลเพื่อผู้อื่นมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เป็นแบบอย่างที่ดีตาม Core Value ของมหาลัย เป๊ะเลยค่ะ

Leave a Reply