สัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา
บรรยายธรรม : พระมหาสมปอง มุทิโต

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network