การปรับเปลี่ยนระบบเข้าใช้งาน internet ม.มหิดล

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

10 Comment

 1. ช่วยเปลี่ยนการสะกดชื่อให้ถูกต้องตาม passport จาก kunlaya.nar เป็น kulaya.nar จะขอบคุณมากมายจ้า

 2. ดูVDOไม้ได้คะ

 3. ดูVDOไม้ได้คะ

 4. ดูVDOไม้ได้คะ

 5. ดูVDOไม้ได้คะ

 6. อาจเป็นเพราะ Internet Explorer บาง version ครับ รบกวนใช้ Google Chrome หรือ Firefox ครับ

 7. อาจเป็นเพราะ Internet Explorer บาง version ครับ รบกวนใช้ Google Chrome หรือ Firefox ครับ

 8. อาจเป็นเพราะ Internet Explorer บาง version ครับ รบกวนใช้ Google Chrome หรือ Firefox ครับ

 9. อาจเป็นเพราะ Internet Explorer บาง version ครับ รบกวนใช้ Google Chrome หรือ Firefox ครับ

 10. เรียนคุณคนหลังกล้องครับ
  ระบบ google และ firefox ก็ใช้ไม่ได้นะครับ

Leave a Reply