โครงการ Format จิต Delete อารมณ์
เรื่องเป็นสุขทุกขณะจิต ชีวิตไม่ติดลบ

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

7 Comment

  1. ฟังไม่รู้เรื่องค่ะ…

  2. ฟังไม่รู้เรื่องค่ะ…

  3. ฟังไม่รู้เรื่องค่ะ…

  4. ฟังสด….มันสะดุด เป็นเพราะ?

  5. เป็นจอสีดำ ไม่มี เสียง ไม่มีภาพ ไม่ทราบว่าตัวเองทำอะไม่ถูกหรือเปล่าคะ

  6. ฟังสด….มันสะดุด เป็นเพราะ?

  7. ฟังสด….มันสะดุด เป็นเพราะ?

Comments are closed.