พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลเดชวิกรมพระบรมราชชนกและพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ช่วงที่ 1

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

1 Comment

  1. เริ่มรอบสอง เวลา 12.30 น.ครับ

Comments are closed.