• vod
 • เคล็ดลับการสร้างทัพนักกีฬา เพื่อคว้าชัยในการแข่งขัน

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • กิจกรรมสุนทรียเสวนา หัวข้อ เติมพลังชีวิต ด้วยจิตอาสา ในโครงการ วิถีธรรม วิถีไทย

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • คุยกับผู้บริหาร พบกับศาสตราจารย์ อรรถ นานา ผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา เรื่อง วิสัยทัศน์ในการบริหารงาน

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • โครงการยุวชนรักกีฬา 50

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • สัมภาษณ์พิเศษ ดนัย อุดมโชค

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • Fitness Center

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • คลินิกการกีฬา

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • แนวทางการผลิตบัณฑิต การส่งเสริมการเรียนรู้และการบริการ

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network