• new-vod
 • งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 59 ปี

  ปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 24 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทย 4.0” พิธีมอบรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น คณาจารย์ นักศึกษา ผู้ปฏิบัติงาน”

 • vod
 • เสวนาพิเศษ Science Café คุยกับนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560

  ... watching now

 • vod
 • พิธีปิด การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49
  49th INTERNATIONAL CHEMISTRY OLYMPIAD

  ... watching now

 • vod
 • การแถลงข่าว ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ “เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์”

  ... watching now

 • vod
 • ชุดตรวจสารต้องห้ามในเครื่องสำอาง

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา”
  “Excellent Center for Drug Discovery: ECDD”

  ... watching now

 • vod
 • เสวนาสบายๆ สไตล์ Science Cafe’
  เรื่อง “คลื่นความโน้มถ่วง (Gravitational Waves)”

  ... watching now

 • vod
 • วันรักนกเงือก เสวนา”รวมใจให้นกเงือก”

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network