• vod
 • สถานการณ์ วิกฤตโควิด-19 “4 เดือนภายหลังโลกเริ่มมีการฉีดวัคซีน” ประสิทธิภาพ และอาการไม่พึงประสงค์ของวัคซีน

  ... watching now

 • vod
 • งานแถลงข่าวการเปิดตัวโครงการพัฒนา “จังหวัดนครปฐมเมืองสร้างสรรค์สาขาดนตรี” (Creative City of Music)

  ... watching now

 • vod
 • แถลงข่าวโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  ... watching now

 • vod
 • ปาฐกถาเกียรติยศ ศ.น.พ.กษาน จาติกวนิช ครั้งที่ 11 ครบรอบ 52 ปี วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล

  การแสดงปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ครั้งที่ ๑๑ เรื่อง ปฏิรูปอย่างไรให้เมืองไทยวัฒนา โดย ดร.วิรไท สันติประภพ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2

 • vod
 • สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5
  ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศทั่วประเทศและผลต่อสุขภาพ
  ของประชาชน ระบบการเตือนภัยคุณภาพอากาศของประเทศไทย
  และการปฏิบัติตัวของประชาชน

  ... watching now

 • vod
 • พิธีอัญเชิญองค์พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณเข้าประดิษฐาน ภายในหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

  ... watching now

 • vod
 • สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  สยามบรมราชกุมารี
  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเททองหล่อพระเกศ และทรงเป็นประธาน
  ในพิธีพุทธาภิเษก “พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ”
  เป็นการส่วนพระองค์
  ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

  ... watching now