เสวนาวิชาการ เรื่อง "แสงซินโครตรอนกับงานวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข"

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสิริวัฒนภักดี สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิตลในพระบรมราชปถัมภ์

Watch

สัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา

การบรรยายธรรม

วันจันทร์ที่ 29 พ.ค. 2565 เวลา 12.00-13.15 น.
เรื่อง สูตรสำเร็จสู่สุขที่ยั่งยืน โดย พระครูสังฆรักษ์ศักดา สุนทโร วัดธรรมภิมุข (วัดไร่ป่า) จ.ตราด

วันอังคารที่ 30 พ.ค. 2565 เวลา 12.00-13.15 น.
เรื่อง มองพุทธสันติวิธีสู่สันติภาพแบบยั่งยืน โดย พระมหาชินวัฒน์ จักกวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม กทม.

วันพุธที่ 31 พ.ค. 2565 เวลา 12.00-13.15 น.
เรื่อง หลักธรรม ช่วยลดโลกร้อน โดย พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธัมมาลังกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิ.ย. 2565 เวลา 12.00-13.15 น.
เรื่อง พระพุทธเจ้ายอดบุคคลของโลก โดย ดร.พระมหากรวิก อหึสโก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม กทม.

วันศุกร์ที่ 2 มิ.ย. 2565 เวลา 12.00-13.15 น.
เรื่อง สัมมาทิฏฐิธรรมที่เป็นหัวหน้า โดย พระมหาวัชระ ติกขญาโณ ป.ธ.9 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสามพระยา กทม.

Watch