งานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 26 ปี

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Watch

"Miss U Salaya :Special Talk ถาม-ตอบ ปัญหาการเดินทางมาร่วมงานรับปริญญามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 7, 9 เเละ 10 ตุลาคม 2566

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 15.00 น.

Watch