สัปดาห์เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2566

เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมทบกองทุนจัดสร้าง “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช จ.สมุทรสาคร” ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ปี โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Watch

การใช้ ChatGPT and AI สำหรับแพทยศาสตรศึกษาอย่างมืออาชีพ

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 – 16.00 น. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Watch

ศิริราช คณะแพทย์คุณธรรม รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชัน (สากล)

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Watch