ปัญหารับชม iptv ไม่ได้

ตรวจสอบปัญหาเบื้องต้น

การเชื่อมต่อกับ Streaming Server

[topswf swf=’https://iptv.mahidol.ac.th/wp-content/uploads/2015/03/port_test.swf’ width=’350′ height=’70’ quality=’best’ wmode=’transparent’ scale=’default’ allowfullscreen=’false’]

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

เปลี่ยนมาใช้ modern web browser เช่น chrome หรือ firefox
download chrome
download firefox

Q: Failed เครื่อข่าย internet จากภายนอกมหาวิทยาลัย ท่านต้องทำการเชื่อมต่อ ระบบ vpn ก่อนใช้งาน.
A: ท่านไม่ได้ใช้งานภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยมหิดล ทำให้ท่านไม่สามารถรับชมเนื้อหารายการที่เผยแพร่ใน intranet ได้ แนะนำให้ท่านทำการ vpn ก่อนใช้งาน โดยศึกษาวิธีการ vpn ได้ที่ http://muit.mahidol.ac.th/vpn.htm

Q: Failed  Flash is required to enjoy this site.
A: web browser ของท่านยังไม่ได้ติดตั้ง flash player สามารถ download ได้ที่ https://www.adobe.com/support/flashplayer/downloads.html

Q: Failed stream.mahidol.ac.th port 1935
A: • กรณีที่ท่านใช้เครื่อข่ายมหาวิทยาลัยมหิดล ท่านจะไม่สามารถรับชมเนื้อหาที่เผยแพร่ในระบบ internet ได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เครือข่าย
• กรณีที่ท่านใช้งานอินเตอร์เน็ตจากภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ท่านจะไม่สามารถรับชมเนื้อหาที่เผยแพร่ในระบบ internet ได้ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของท่าน

Q: Failed stream.mahidol.ac.th port 1936
A: • กรณีที่ท่านใช้เครื่อข่ายมหาวิทยาลัยมหิดล ท่านจะไม่สามารถรับชมเนื้อหาที่เผยแพร่ในระบบ intranet ได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เครือข่าย
• กรณีที่ท่านใช้งานอินเตอร์เน็ตจากภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ท่านจะไม่สามารถรับชมเนื้อหาที่เผยแพร่ในระบบ intranet ได้ เพราะเนื้อหาถูกป้องกันให้เข้าถึงได้แค่ในระบบ intranet