“อัปเดตสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่
ในต่างประเทศและข้อแนะนำในการป้องกันตนเองเมื่อเปิดประเทศ”

When:
November 25, 2021 @ 10:00 am – 11:30 am
2021-11-25T10:00:00+07:00
2021-11-25T11:30:00+07:00
Where:
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญรับฟัง
“อัปเดตสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ในต่างประเทศและข้อแนะนำในการป้องกันตนเองเมื่อเปิดประเทศ”
วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.
โดย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
– สถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ในยุโรป
– ความคืบหน้าการรับวัคซีนในประเทศไทย
– แนวทางการป้องกันและดูแลตนเองและคนใกล้ชิดเมื่อเปิดประเทศ