พิธีมอบเข็มมหาวิทยาลัยมหิดล และเกียรติบัตร
แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล
และลูกจ้างมหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี ๒๕๖๔

When:
September 23, 2021 @ 8:30 am – 12:00 pm
2021-09-23T08:30:00+07:00
2021-09-23T12:00:00+07:00
Where:
มหาวิทยาลัยมหิดล